Информация

Нотариус Стефан Маринов Варамезов (632) осъществява дейността си в гр. Русе. За запазване на час и проверяване на работното време, както и за други нотариални услуги, моля позвънете на телефоните на Нотариус Стефан Маринов Варамезов (632)

Адрес:

Русе, бул. „Цар Фердинанд“ 17, вх. Б, ет. 2

 

Забележка:
заличен съгласно Решение на СН (Протокол № 7/28.05.2016 г.) на осн. чл. 35, ал. 4 във вр. с чл. 75, ал. 1, т. 4 от ЗННД – „лишаване от правоспособност за срок от една година“, считано от 28.05.2016 г. Архивът на нотариуса е предаден на нотариус Иглика Кирилова, рег. № 618, с район на действие – съдебен район на РС-Русе, считано от 22.06.2016 г. Възстановяване на правоспособност, на осн. чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗННД, съглсно решение на СН (Протокол № 5/10.06.2017 г.), считано от 10.06.2017 г.

Няма споделени мнения.

Сподели мнение за “Нотариус Стефан Маринов Варамезов (632)”