Информация

Нотариус Марина Янчева Ташева (334) осъществява дейността си в гр. София. За запазване на час и проверяване на работното време, както и за други нотариални услуги, моля позвънете на телефоните на Нотариус Марина Ташева (334).

Марина Янчева Ташева (334)

Нотариус

Район:
София
Град:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
бул. Витоша № 81, ет. 2, ап. 8
Телефон:
0887/742245
Дата на вписване:
12 Февр. 2000 г.
Забележка:
Промяна района на действие от РС-Варна в РС-София, считано от 13.04.2018 г. Архивът е предаден на нотариус Орлин Стефанов, рег. № 196 на 06.03.2018 г.

Помощник-нотариус по заместване

Явор Николаев Ташев
Район: София
Град: София
Забележка:
срок на заместване 2 (две) години, считано от 11.06.2018 г. до 11.06.2020 г. Промяна на района на действие на нотариуса от РС-Варна в РС-София.

Няма споделени мнения.

Сподели мнение за “Нотариус Марина Янчева Ташева (334)”