Информация

Нотариус Анелия Манева Първовска (009) осъществява дейността си в гр. Плевен. За запазване на час и проверяване на работното време, както и за други нотариални услуги, моля позвънете на телефоните на Нотариус Анелия Първовска.

Адрес на нотариалната кантора на нотариус Анелия Първовска:

гр. Плевен, ул. Ресен 15, ет. 2

Телефон:
064/80 67 98
Дата на вписване:
24 Авг. 1998 г.
Лидия Трифонова Бързева-Ангелова

Помощник-нотариус по заместване

Район: Плевен
Град: Плевен
Забележка:
срок на заместване 2 (две) години, считано от 24.06.2018 г. до 24.06.2020 г.

Няма споделени мнения.

Сподели мнение за “Нотариус Анелия Манева Първовска (009)”