Информация

Политехническият музей става част от системата на българските музеи на 13 май 1957 г. с разпореждане № 486 на Министерския съвет. Първоначално музеят е на подчинение на Българската академия на науките, впоследствие на Министерството на просветата и културата, а от 1968 г. е включен в състава на националните музеи.

Националният политехнически музей съхранява над 22 000 експонати, разпределени по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника. В музея се пазят ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на българската наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив включва над 2000 архивни единици. Музеят разполага с видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана библиотека-читалня с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка от художествени творби с техническа тематика, картографски произведения.

В постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. м са показани едва около 1 000 предмета от богатия фонд. Колекции и единични експонати сапредставени и в други музеи и музейни сбирки. Интерес предизвикват постоянните изложби „Началото – 120 г. български съобщения“ във фоайето на Централна поща /съвместно с Комитета за пощи и далекосъобщения/, „Радиото в България“ и „Да запишем и чуем звуците“ във Факултета по журналистика и масова комуникация и „История на обучението по астрономия“ в Астрономическата обсерватория на Софийския университет. Реставриран автомобил „Форд“ и други експонати на музея присъстват в постоянната изложба на представителството на „Форд“ за България – Форд Мото Пфое.

Музеят е организатор на десетки конференции и симпозиуми, посветени на историята на различни отрасли на науката и техниката. Обнародвал е 18 тома от единственото издание по история на науката и техниката – Годишник на Националния политехнически музей, редица тематични сборници и брошури. Изготвя и разпространява вестник за деца „Технитарче“. Разполага със зали за временни изложби, кинозала и конферентна зала.

Политехническият музей е разработил над 140 тематични изложби от различни области на знанията – „Спомени за българската индустрия“, „Запознайте се с музея за наука и техника“, „Магията на камера обскура“, „Историята на българската техника, „Електрификацията на България“, „Минното дело в България“ и много други. Изложбите са показвани в страната и чужбина.

Публиката на музея се състои предимно от млади хора – ученици и студенти, от специалисти в областта на техниката и технологиите, от български и чуждестранни туристи, колекционери и любители. Броят на посетителите е около 30 000 годишно.

Работно време на Националния политехнически музей:
от понеделник до събота: 9.00 – 17.00 ч. (касата работи до 16.30 ч.)

Галерия

    5.0

    турист

    Музеят си заслужава, въпреки че е малък.

    Was This Review...?

Сподели мнение