Информация

Адрес на нотариус Ина Илиева-Живкова
ул. „Цар Асен“ № 2 „б“, ет. 1
Телефон:
0887 972 974
02 987 28 46
02/9811243
Дата на вписване:
23 Апр. 2016 г.
Забележка:
промяна на района на действие, съгласно решение на СН (Протокол № 14/17.12.2016 г.), считано от 01.01.2017 г. Архивът е предаден на нотариус Татяна Александрова, рег.№ 272, РС-Казанлък на 05.01.2017 г.
Константина
Любенова
Тущева

Помощник-нотариус

Район:
София
Град:
София
Забележка:
без право на заместване

Няма споделени мнения.

Сподели мнение за “Ина Илиева Илиева-Живкова (701)”