24.04.2023

Световен ден на книгата

ден на книгата

Световният ден на книгата и авторското право е празник за насърчаване на удоволствието от книгите и четенето, напомнят ни от Kniganagodinata.com. Всяка година на 23 април по целия свят се провеждат тържества, за да се признае обхватът на книгите – връзка между миналото и бъдещето, мост между поколенията и между културите. По този повод ЮНЕСКО и международните организации, представляващи трите основни сектора на книжната индустрия – издатели, книготърговци и библиотеки, избират Световна  столица на книгата  за една година, за да поддържат, чрез собствени инициативи, импулса на честванията на Деня.

23 април е символична дата в световната литература. Това е датата, на която са починали няколко видни автори, Уилям Шекспир, Мигел де Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега. Тази дата се оказва естествения избор за Генералната конференция на ЮНЕСКО, проведена в Париж през 1995 г., за да отдаде световна почит на книгите и авторите на тази дата, насърчавайки всеки да има достъп до книги.

Защитавайки книгите и авторското право, ЮНЕСКО се застъпва за креативността, разнообразието и равния достъп до знания, като работи по всички направления – от мрежата Creative Cities of Literature  до насърчаване на грамотността и мобилно обучение и напредък в отворения достъп до научни знания и образователни ресурси. С активното участие на всички заинтересовани страни: автори, издатели, учители, библиотекари, обществени и частни институции, хуманитарни неправителствени организации и средствата за масово осведомяване и всички онези, които се чувстват мотивирани да работят заедно в този световен празник на книгите и авторите, World Book and Copyright денят се превърна в платформа за обединяване на милиони хора по целия свят.