Информация

Санаториумътна МВР в кк Св. Константин и Елена – Варна (понастоящем Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал Варна) разполага с 210 легла от които 90 двойни стаи и 12 апартамента.

Подходящ е за:

Сърдечносъдови заболявания:

исхемична болест на сърцето;
състояния след коронарна реваскуларизация – (след 2-ри месец) – РТСА (дилатация), аортокоронарен байпас и стентиране;
артериални хипертонии – симптоматични и есенциални;
заболявания на периферните съдове.

Заболявания на централната нервна система:

възпалителни заболявания на ЦНС;
демиелинизиращи заболявания на ЦНС;
дистрофични заболявания;
екстрапирамидни заболявания.

Заболявания на периферната нервна система:

радикулити и плексити;
дискови хернии;
травматични увреди на периферните нерви;
възпалителни заболявания на периферните нерви;
полиневропатии.

Заболявания на опорно-двигателния апарат:

възпалителни ставни заболявания: ревматоиден артрит в подострия и хроничния стадий;
болест на Бехтерев;
инфекциозен, подагрозен, псориатичен и други артрити;
дегенеративни ставни заболявания:
остеоартроза – всички стадии, форми и локализации;
остеохондрози;
травматични заболявания на опорно-двигателния апарат и състояния след контузии, фрактури, дисторзии, луксации.

Противопоказания:

заболявания в остър стадий;
хронични заболявания в стадий на декомпенсация;
инфекциозни и паразитни заболявания;
активна белодробна туберкулоза;
СПИН;
захарен диабет с напреднали прояви на микро- и макроангиопатия;
фотоалергични дерматити;
хиперхромии;
неопластични заболявания;
ранен следоперативен стадий (несвалени конци, катетри, венесекции анус претер и др.) и нужда от регулярни хирургични и санитарно-хигиенни манипулации;
тиреотоксикоза;
епилепсия;
състояние след инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт (до шест месеца от заболяването);
психични заболявания;
кървящи язви (до шестия месец след кръвоизлива);
тазоворезервоарни смущения;
невъзможност за самостоятелно обслужване и липса на придружител;
бременност след IV лунарен месец.

Санаториум към МВР – филиал Варна предлага:

ЕКГ стандартни 12 отвеждания;
Терапия с ниско честотни токове;
Терапия със средно честотни токове;
Терапия с високо честотни токове УВЧ;
Терапия с магнитни вълни;
Ултразвукова фонофореза;
Криотерапия;
Инхалаторна терапия;
Мануално мускулно тестуване или кинезиологичен анализ (ъглометрия, сантиметрия);
Виброекстензионна терапия;
Индивидуално ЛФК;
Групово ЛФК;
Функционална оценка;
Механотерапия;
Частичен масаж (гръб, яка или крайници);
Подводен масаж (тангентор);
Подводна гимнастика;
Парафинотерапия;
Луготерапия;
Минерален басейн;
Перлена вана;
Хидрогалванична вихрова вана.

Санаториумът има сключени договори с НЗОК и НОИ.

адрес: 9006 Варна, Св.Константин и Елена,

телефони: 052/652496, 052/652501, факс: 052/361438,

 

Галерия